KONTAKT

Asociace trumpetistů České republiky, o.s.

Kusého 535/4
181 00 Praha 8
e-mail: atcr@atcr.cz
www.atcr.cz

IČ: 22905600

Asociace trumpetistů České republiky, o.s. je registrována v evidenci MV ČR podle ust.§ 9a zákona č.83/1990 Sb., o sdružování občanů, ve znění zákona č.300/1990 Sb. pod čj. VS/1-1/82 965/11-R.

Milan Bašta – předseda
Mobil: +420 777 336 556

Arnold Kinkal – místopředseda
Mobil: +420 603 471 065

Vladimír Rejlek – místopředseda
Mobil: +420 603 217 772

Josef Zámečník – tajemník
Mobil: +420 602 350 424

Zbyněk Lajpert – pokladník
Mobil: +420 777 203 094