Asociace – Asociace trumpetistů České republiky

Členství

Výpis ze Stanov Asocice trumpetistů ČR  

1. Řádné členství ve sdružení vzniká na základě schválení písemné přihlášky výkonným výborem sdružení. Řádným členem sdružení mohou být právnické osoby a fyzické osoby starší 15 let, které o členství ve sdružení požádaly písemnou přihláškou a byly přijaty za řádné členy předsedou sdružení po schválení písemné přihlášky usnesením výkonného výboru sdružení.

2. Čestné členství ve sdružení vzniká na základě schválení návrhu předneseného výkonnému výboru jeho členem. O čestné členství nelze žádat. Čestné členství je udělováno doživotně jako ocenění za vynikající práci a zásluhy v oboru.

3. O přijetí řádného člena a o udělení čestného členství rozhodují členové výkonného výboru sdružení na své časově nejbližší schůzi. Okamžikem vzniku členství je přijetí člena předsedou sdružení. Sdružení vede evidenci členů, což zajišťuje výkonný výbor.

Přihláška člena

Ke stažení ve formátu DOC

KE STAŽENÍ ZDE

Organizační struktura

Výkonný výbor:
předseda: Kinkal Arnold
místopředseda: Bašta Milan, Rejlek Vladimír
tajemník: Zámečník Josef
pokladník: Josef Sadílek

Členové výboru:
Broda Jan
Hykrda Jan
Chalupa Jakub
Rouček Jaroslav

Placení členských příspěvků ATČR

Placení členských příspěvků schválené Valnou hromadou dne 27.3.2011 s účinností od 1.4.2011 vychází z potřeby zajistit Asociaci trumpetistů ČR pravidelný příjem umožňující plnění jejího poslání ve vztahu k členům Asociace trumpetistů ČR.
Valná hromada dne 3.6.2014 snížila roční členské příspěvky s účinností od 1.1.2015 takto:
1. skupina - 200,-Kč, 2. skupina 100,-Kč.

1.skupina řádný člen Asociace 200,- Kč / rok
2. skupina student / důchodce (následující rok po dovršení 62 let věku) 100,- Kč / rok
3. skupina čestný člen Asociace / důchodce (následující rok po dovršení 70 let věku), odůvodněné sociální případy osvobozeni od placení poplatků

Výše příspěvků v každé jednotlivé skupině je stanovena jako minimální. Příspěvek musí být uhrazen do 30-ti dnů po vzniku členství a v dalších letech vždy nejpozději do 31. května. Platby zasílejte na účet AT ČR č. účtu: 2902392786/2010
Jako variabilní symbol uvádějte Vaše ID číslo, které Vám bude přiděleno bezprostředně po přijetí za člena AT ČR.

Zastoupení v krajích

Středočeský a Praha – Sadílek Josef
Karlovarský a Plzeňský – Suchan Jaroslav
Ústecký a Liberecký – Kareš Vít
Královohradecký a Pardubický – Houdek Jiří
Jihočeský a Vysočina – Pelikán Jiří
Jihomoravský a Zlínský – Broda Jan
Olomoucký a Moravskoslezský – Adamík František