PROJEKTY

JUNIOR BRASS

Jedním z hlavních cílů Asociace trumpetistů České republiky zakotvených ve stanovách je podpora odborného vzdělávání a propagace mladých hudebníků. Proto ve spolupráci s Českým centrem Praha a s finanční podporou Hlavního města Prahy přichází s projektem JUNIOR BRASS. Jedná se o prezentaci úspěšných studentských a žákovských žesťových souborů ZUŠ, konzervatoří a hudebních fakult z celé ČR v našem hlavním městě.

Projekt má formu cyklu koncertů, které proběhnou vždy v měsíčním intervalu. Je určen odborné veřejnosti, obyvatelům našeho hlavního města i zahraničním návštěvníkům Prahy.

PROJEKT JUNIOR BRASS PROBÍHÁ S FINANČNÍ PODPOROU NADACE ŽIVOT UMĚLCE