SLUŽBY

Informační servis

Pracovní příležitosti

 • konkurzy, výběrová řízení
 • volná místa
 • výpomoce

Přijímací řízení hudebního školství

 • ZUŠ
 • konzervatoře
 • hudební fakulty

Interpretační servis

 • soutěže
 • kurzy
 • semináře

Společenská rubrika

 • pracovní, osobní, společenská výročí
 • informace z jednotlivých regionů ČR o dění v oboru

Právní servis

Asociace trumpetistů České republiky, o. s., navázala spolupráci s advokátem Mgr. Martinem Karlínem, který se zaměřuje na poskytování právních služeb zejména v oblasti obchodního práva a práva duševního vlastnictví se zaměřením na právo autorské. Trvale spolupracuje s renomovanou advokátní kanceláří Vašíček, Frimmel & Honěk (dnes působící pod názvem advokátní kancelář VFH Vašíček a partneři).

Mgr. Martin Karlín Asociaci trumpetistů České republiky, o. s., poskytuje komplexní právní servis. Proto Asociace trumpetistů České republiky, o. s., umožňuje na základě dohody s Mgr. Martinem Karlínem využít za zvýhodněných podmínek jeho právních služeb též svým členům. V případě jakýchkoliv právních dotazů, požadavků na tvorbu či připomínkování smluv, nebo potřeby jiných právních konzultací doporučujeme obrátit se na dotčeného spolupracujícího advokáta. Osobní konzultace jsou po dohodě možné v Brně či na pobočce advokátní kanceláře v Praze.

Kontaktní údaje:
Mgr. Martin Karlín
advokát se sídlem Lidická 57, 602 00 Brno
IČ: 720 14 725, ČAK 12860
Tel.: + 420 541 425 555
Fax.: + 420 541 213 156
E-mail: karlin@vfh.cz
www.vfh.cz