Doc. Jan Broda

Doc. Jan Broda

Doc. Jan Broda se narodil roku 1958 v Ostravě. Zde studoval na konzervatoři hru na trubku. Ve studiu pokračoval na Janáčkově akademii múzických umění v Brně.

Z řady jeho soutěžních úspěchů jmenujme 3. cenu a titul laureáta v mezinárodní soutěži Pražského jara (1982), 1.cenu v interpretační soutěži ministerstva kultury ČR v Kraslicích (1984) a účast na mezinárodní soutěži v Markneukirchen (1986).

Od roku 1984 je sólotrumpetistou Státní filharmonie Brno. Spolupracuje také s rozhlasem a televizí. Vedle koncertní činnosti se věnuje komorní hudbě jako umělecký vedoucí souboru „České žesťové sexteto Brno“.
Od roku 1990 vyučuje hru na trubku na Janáčkově akademii múzických umění v Brně. V roce 2001 byl habilitován na docenta. Od roku 2004 – 2006 vyučoval na AU v Banské Bystrici. Působil na mezinárodních kurzech v holandském Enschede. Účast v porotách národních a mezinárodních soutěží žesťových nástrojů.