František Adamík

František Adamík

František Adamík se narodil v roce1975. S hrou na trubku začal na ZUŠ v Uničove u
Františka Mlynáře. V letech 1989 – 1995 studoval na konzervatoři v Ostravě, kde se v témže roce stal nejmladším členem Janáčkovy filharmonie Ostrava. V tomto orchestru působí i v současné době a vedle toho je již desátým rokem členem operního orchestru Národního divadla Moravskoslezského.

Věnuje se sólovému hraní, muzikálu a jazzu / Městské divadlo Brno, jazzové seskupení Bluetrain ad./.