Josef Sadílek

Josef Sadílek

Mgr. Josef Sadílek se narodil v roce 1974 v Chrudimi. Na trubku začal hrát u Oldřicha Vávry na LŠU v Pardubicích. V letech 1989-1995 studium na konzervatoři v Pardubicích a v letech 1994-1998 ve třídě prof.Václava Junka na Akademii múzických umění v Praze. V roce 1997 získal III. cenu v Mezinárodní interpretační soutěži dechových nástrojů v Brně. Od roku 1998 je členem orchestru Státní opery Praha a od roku 2001 zde působí na pozici 1. trumpetisty. Vedle toho se věnuje interpretaci staré hudby, zejména hře na barokní trubku. Spolupracuje se soubory Musica florea, Collegium 1704, Les Dissonances, Baltharsar Neumann Ensemble, Lautten Compagney ad.