Václav Hybš

Václav Hybš

Václav Hybš se narodil 3.6.1935 v Polici nad Metují. Na trubku začal hrát pod dohledem svého dědečka. V roce 1950 byl přijat na konzervatoř, kterou absolvoval v roce 1955. Již v době studií hrával v různých hudebních tělesech. Nejvýznamější bylo působení v Lázeňském orchestru Poděbrady a v roce 1954 nastoupil do Orchestru Zdeňka Bartáka. O rok později přijal angažmá v Orchestru Ladislava Bezubky. Po vojně nastupuje do Orchestru Kamila Hály a Josefa Posledního. V té době již aranžuje skladby pro různé orchestry. V roce 1960 zakládá Karel Krautgartner Taneční orchestr československého rozhlasu (TOČR), kam nastupuje Václav Hybš jako jeho člen. V roce 1960 vzniká samostatný orchestr Václava Hybše a v letech 1962-64 působí v divadle ROKOKO. Když po roce 1969 odchází z TOČRu, rozšiřuje svůj orchestr a začíná působit na populární scéně.

Od založení svého orchestru aranžuje všechny skladby pro svůj orchestr i pro zpěváky, které doprovází. V těchto letech začíná stálá spolupráce s televizí, rozhlasem, Supraphonem. Jako první začal spolupracovat s umělci tzv. vážné hudby a především s houslistou Josefem Sukem natočil 3 LP, které pronikly na trh západní Evropy, ale i Ameriky a Japonska. Jako první začal pořádat vánoční koncerty s vánočními písněmi a koledami a dodnes tato tradice přetrvává. Orchestr působil také v zahraničí, např. v pařížské Olympii, v Montrealu, Švýcarsku, Sovětském svazu, Německu, Rakousku (zejména na plesech Vídeňských filharmoniků). Natočil řadu zvukových nosičů pro naše i zahraniční firmy. Obdržel Zlatou desku firmy Supraphon za 2 miliony prodaných nosičů, Zlatou desku firmy Edit za nejprodávanější vánoční titul „České vánoce“ a Zlatou desku firmy Multisonic za „Zlaté hity operety“. V roce 2003 vydal knihu vzpomínek „Kde jsou noty, tam je bída“. V roce 2006 natočil pro Český rozhlas sérii 18 skladeb, které vyšly na CD „Dík tónům“, jako pocta skladatelům již nežijícím (P.I. Čajkovskij, O. Nedbal, L. van Beethoven, R. Friml, atd.).

V květnu 2005 obdržel na základě podnětu Nadace Život umělce a následného rozhodnutí Ministerstva kultury k životnímu jubileu rezortní medaili Artis bohemiae amicis za šíření dobrého jména české kultury. Firmou Supraphon a Multisonic byl oceněn Platinovými deskami za významný prodej nosičů.

Od ledna 2009 vysílal Český rozhlas 2 pravidelný pořad „Delikatesy Václava Hybše“, které uváděl Jan Rosák. V roce 2009 obdržel Medalii EOSW za zásluhy na doporučení vlády Rytířského řádu Svatého Václava – EOSW – mezinárodní nevládní organizace – za celoživotní morální postoj a neúnavnou práci na poli kulturně-společenském.

V roce 2010 oslavil v plné síle a svěžesti 75. narozeniny a zároveň 50. výročí založení svého orchestru.

Od roku 2011 uvádí každou neděli na Českém rozhlase 2 hodinový pořad „Šlágry od srdce“ s nahrávkami svého orchestru.