prof. Václav Junek

prof. Václav Junek

Prof. Václav Junek se narodil 16. 4. 1928 v Kladně – Rozdělově. Po hudebních začátcích (housle, později křídlovka) začal v roce 1945 studovat hru na trubku u člena Orchestru Národního divadla v Praze Evžena Šerého. O 4 roky později uspěl u konkurzu do Armádního uměleckého souboru. Konzervatoř absolvoval v roce 1957 u prof. Václava Paříka a za 6 let, v roce 1963 u téhož profesora i Akademii múzických umění v Praze.

Jako pedagog působil na Pražské konzervatoři od roku 1960 a na AMU v Praze od roku 1969. Vedl poroty mezinárodní soutěže Pražského jara 1978 a 1982.

Byl členem Symfonického orchestru FOK, z kterého později přechází do České filharmonie. Tam působil až do svého odchodu do důchodu v roce 1991.
Sólově vystupoval s Českou filharmonii, Symfonickým orchestrem FOK, Drážďanskou filharmonií a mnoha dalšími orchestry.
Z jeho sólových nahrávek určitě stojí za jmenování Sonáta P. Hindemitha, Sonatina B. Martinů, Koncert A. Arutjunjana, Dueta P. Ebena, Omaggio per tromba J. Kapra, Koncert pro 3 trubky G. Ph. Telemanna, Koncert pro klavír a trubku D. Šostakoviče, Kuchyňská revue B. Martinů a mnoho dalších.
Svoji pedagogickou činnost ukončil ze zdravotních důvodů v roce 2007. Vychoval řadu výtečných trumpetistů, z nichž většina se pozoruhodně uplatňuje v našem hudebním životě.

Václav Junek je ceněn nejen jako vynikající trumpetista a pedagog, ale především jako člověk, který svoji bezmeznou lásku k hudbě a trubce dokázal přenést i na své okolí. Svojí neutuchající energii dokázal přesvědčit nejen studenty, ale celé své okolí o tom, že všechny problémy a překážky jsou při patřičném nasazení vůle a pracovitosti řešitelné. Všichni jsme dodnes uchváceni jeho životním elánem a optimismem, kterým se tak rádi necháme nakazit při jakémkoliv setkání s ním.