Zbyněk Lajpert

Zbyněk Lajpert

Zbyněk Lajpert se narodil v roce 1959 v Praze. Od osmi let se učil hře na klavír a od dvanácti let i hře na trubku. Po ukončení studia na Vojenské hudební škole nastoupil k Ústřední hudbě ČSLA. Po odchodu studoval hru na trubku na Pražské konzervatoři u Františka Bílka a následně i na Akademii múzických umění v Praze, ve třídě prof. Václava Junka a prof. Vladimíra Rejlka.

Byl členem orchestru Komorní opery Praha a po jejím zrušení nastoupil do orchestru divadla Jiřího Wolkera. Hrál také v orchestru Praga Sinfonietta, ve kterém působil i na funkci manažera. Několik let vystupoval s dechovkami Veselka Ladislava Kubeše a Pražští muzikanti Milana Bašty.

V roce 1990 založil počítačovou firmu a začal podnikat v oboru IT. Od roku 1998 se přestal aktivně věnovat hře na trubku. V současné době má firmu, která zastupuje americkou firmu Garrett a prodává detektory kovů této firmy.

V ATČR zastává funkci pokladníka.