Jaroslav Mičaník (1924 – 2019)

Dne 18. března 2019 jsme se naposledy rozloučili s trumpetistou a dlouholetým členem Státní opery Praha panem Jaroslavem Mičaníkem.

Jaroslav Mičaník se narodil 16.11.1924. Jeho prvním učitelem byl Norbert Dorfler, který působil jako trumpetista v ostravském divadle. V roce 1941 J. Mičaník pokračoval ve studiích na Konzervatoři v Praze ve třídě Jaroslava Koláře a nastoupil do svého prvního angažmá v divadle Akropolis na Žižkově. Během války musel svá studia přerušit kvůli zavření škol nacisty a absolvoval pak až v roce 1948. Roku 1943 mu zajistil jeho někdejší učitel Nor­bert Dorfler místo v orchestru v Mariánských Lázních, čímž ho zachránil před totálním nasazením a následně jej vyreklamoval zpět do Ostravy, kde spolu hráli v divadle. V roce 1948 Jaroslav Mičaník nastoupil do Divadla 5. května (později Smetanovo divadlo a dále Státní opera Praha), kde působil až do odchodu do důchodu (1986). Při nelehké službě v opeře se téměř třicet let dokonale staral o svoji nemocnou manželku. Spolupraco­val s trumpetisty Stanislavem Šimkem, Ivo Preissem, Jiřím Horákem a dalšími. V roce 1967 vznikla unikátní nahrávka děl P. J. Vejvanovského, jejímiž protagonisty jsou Jaroslav Mičaník a Jiří Horák – trubky, členové Komorní Harmonie a Symfonické­ho orchestru hl. m. Prahy FOK a dirigent Libor Pešek. Odborníci dodnes vysoko oceňují jeho technickou dokonalost, zvukovou krásu a stylovou vytříbenost jím prováděných trubkových partů operního, symfonického i komorního repertoáru. V loňském roce Jaroslav Mičaník obdržel čestné uznání za celoživotní tvorbu od Asociace trumpetistů České republiky.

Čest jeho památce!