Koncert Czech Brass

Zveme Vás na koncert žesťového souboru Czech Brass,

který se bude konat 20.června 2016 od 19.30h v Českém muzeu hudby, Karmelitská 2/4, Praha 1, v rámci komorního cyklu Pražské komorní filharmonie.

Na koncertě zazní díla J. Williamse, L. Bernsteina, B. Maye, J. Valty
a dalších.

IMG_0556

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CZECH BRASS - žesťový soubor
Žesťový soubor Czech Brass byl založen již v roce 1991, tehdy nadšenými
studenty Pražské konzervatoře.
Původně šlo o žesťové kvinteto, které se s našimi postupujícími hudebními
nároky rozrostlo o další dva nástroje.
Hlavní myšlenkou tohoto rozhodnutí bylo seskupit špičkové hráče a využít
jejich kvalit. Ruku v ruce s tím začalo i rozšíření jejich repertoáru o hudbu,
kterou do té doby zatím nehráli. Z tohoto důvodu vystupují na větších
koncertech posíleni o kytaru a dva hráče na perkusní nástroje. Dnes můžou v
podstatě splnit veškerá přání pořadatelů.
Soubor Czech Brass má široký interpretační záběr. V jeho podání zaznívají
skladby od renesance, přes baroko, klasicismus, romantismus až k jazzu popu,
funky a filmové hudbě.
Významnou měrou se zde uplatňuje i interpretace autorské hudby. Ve
spolupráci s Českým rozhlasem soubor vytváří projekty nahrávek soudobé
hudby, kterou komponují přední současní autoři, jak se říká tzv. na míru.
V roce 2013 napsal pro soubor Czech Brass skladbu český skladatel Juraj
Filas, světoznámý autor komponující často pro žesťové nástroje.
Všichni členové souboru jsou lidé na svých místech. Každý ve svém
profesním životě je hudební veřejností velice ceněn. Působí nejen jako
orchestrální hráči, ale mají na svém kontě i bohatou sólovou a komorní
činnost. Někteří jsou i pedagogové pražské Akademie múzických umění.