Josef Škoda (1928 – 2023)

Dne 2. října 2023 nás navždy opustil po krátké nemoci dlouholetý člen FOK pan Josef Škoda.

Josef Škoda se narodil 15. 10. 1928 v Rodově u Smiřic. Od mládí tíhnul k hudbě a začal hrát na trubku. Po absolvování základní školy se vyučil hudebním nástrojařem v Hradci Králové.
Následně byl přijat na Vojenskou hudební školu. Po dokončení studií nastoupil jako trumpetista Hudby Hradní stráže v Praze. Jeho sen hrát v symfonickém orchestru se splnil přijetím do orchestru Slovenské filharmonie v Bratislavě, kde působil necelé dva roky.
Po úspěšně vykonaném konkurzu do Symfonického orchestru hlavního města Prahy FOK se vrátil do Prahy a v tomto tělese působil dalších 40 let až do svého odchodu do důchodu.

Čest jeho památce!