Přemysl Černík (1954-2024)

Bohužel dne 14. dubna nás nečekaně a náhle opustil dlouholetý člen trumpetové skupiny Orchestru Národního divadla v Praze, skvělý člověk a věčný optimista Přemysl Černík.

V roce 1970 byl přijat na pražskou konzervatoř do třídy profesora Václava Junka a následně v roce 1978 na AMU. V roce 1982 se zúčastnil mezinárodní soutěže Pražské Jaro, kde získal třetí cenu spolu s titulem laureáta. Zároveň byl přijat na základě konkurzu do orchestru Národního divadla v Praze, kde působil do roku 2022.

Mimo jiné spolupracoval s předními českými orchestry jako např. Česká filharmonie, FOK, Český rozhlas a Pražský komorní orchestr. Byl dlouholetým členem dechové kapely Veselka Ladislava Kubeše, se kterou odehrál mnoho vystoupení u nás i v zahraničí a natočil mnoho desek a CD.
Od roku 2000 se věnoval pedagogické činnosti v ZUŠ Ilji Hurníka.

Čest jeho památce!