Sbírka

Vážení přátelé,

ATČR ve spolupráci s firmou Radioservis a.s. se rozhodla vydat CD s rozhlasovými nahrávkami pana Václava Týfy,
jako poctu a uznání tomuto vynikajícímu trumpetistovi. 

Po dohodě s výborem ATČR vypisuji sbírku na podporu celého projektu.

Příspěvky můžete posílat na účet ATČR č. 43-9168170207/0100, var. symbol: 1943, vedeném u KB v Praha 1- Příkopy 33. 

Organizacím pošle ATČR darovací smlouvu.

Za podporu předem moc děkuji,

Arnold Kinkal, předseda ATČR