ABSOLVENTSKÝ KONCERT JAKUB SVEJKOVSKÝ

Konzervatoř Jana Deyla a střední škola pro zrakově postižené v Praze Vás zve na absolvenský koncert Jakuba Svejkovského dne 2. června 2014 v 18 hodin v koncertním sále Jana Drtiny, Maltézské nám. 14, Praha 1. Pozvánka na koncert je zde.