Czech Brass Academy – Popelka 2020

Vážení kolegové,

rádi bychom vás pozvali na mezinárodní žesťové kurzy
Czech Brass Academy, Popelka 2020.

Kurzy budou probíhat v oborech trubka (Otto Sauter), trombón (Lukáš Moťka), tuba (Karel Malimánek) a budou se konat v prostorách
ZUŠ Na Popelce v termínu od 6. - 10. července 2020.

Prosíme vás o rozšíření informace mezi studenty.
V případě potřeby a s ohledem na aktuální situaci, bude místo lektora hry na trubku Otto Sautera (Německo) vyučovat přední český trumpetista Marek Zvolánek.

Další informace včetně přihlášky naleznete v přiloženém letáku zde
a také na webových stránkách www.czechbrassacademy.cz