Ivo Preis (1929 – 2020)

Dne 12. 8. 2020 nás navždy opustit jeden z nejlepších trumpetistů naší poválečné historie, člen ATČR a držitel ceny P. J. Vejvanovského, pan Ivo Preis.

Narodil se 8.11.1929 v Praze. V letech 1951 – 1958 studoval na Pražské konzervatoři, ve třídě Jaroslava Koláře. V roce 1952 byl zvolen „Bop Time Polling“ druhým nejlepším jazzovým trumpetistou Československa.

Od roku 1954 do roku 1959 hrál v Orchestru Karla Vlacha a Big Bandu Karla Krautgartnera. V letech 1959 až 1964 byl členem Filmového symfonického orchestru Praha. V roce 1964 byl jmenován sólotrumpetistou Symfonického orchestru hl. m. Prahy FOK.

V roce 1968 nahrál slavné trumpetové koncerty Telemanna, Haydna, Richtera a Leopolda Mozarta s Pražským komorním orchestrem. Preis byl prvním československým trumpetistou, hrající na piccolo trumpetu. Byl osobním přítelem významného německého trumpetisty prof. Adolfa Scherbauma.

V tom samém roce odešel do Německa, kde mu byla nabídnuta spolupráce s Berlínskou filharmonií, tehdy vedenou Herbertem von Krajanem, ale Ivo Preis se rozhodl pro angažmá sólotrumpetisty Rundfunkorchester des HR (Rozhlasový orchestr HR).V tomto orchestru zůstal až do svého důchodu, tedy do roku 1991.

Ivo Preis také působil v Radiosinfonieorchester Frankfurt am Maina v HR Big Band s Heinzem Schoenbergerem.
V roce 1979 absolvoval japonské turné s Bachkollegium Stuttgart.

Čest jeho památce!