Mezinárodní interpretační soutěž dechových nástrojů v Brně 2015

Od 30. dubna do 3. května 2015 proběhla v Brně Mezinárodní interpretační soutěž dechových nástrojů. Soutěž se koná každé dva roky pro žáky ZUŠ (kategorie Junior) a studenty středních a vysokých uměleckých škol ze zemí Višegrádské čtyřky. Tzn. pro studenty z České republiky, Slovenska, Polska a Maďarska.
Soutěž je vypsána pro obory hra na lesní roh, trubku, trombon a tubu. Od roku 2013 ještě obor hra na fagot.
V letošním roce se soutěže  ve hře na trubku zúčastnilo ve 3 věkových kategoriích více než 60 trumpetistek a trumpetistů.
Výkony posuzovala porota ve složení: Kamil Roško (SK – předseda poroty), Andras Kiss (HU), Benedykt Matusik  (PL), Jan BrodaJiří Jaroněk, Vladimír Rejlek a Jiří Tesařík.
Nejvíce obsazená byla 1. kategorie, určená pro studenty 1. až 4. ročníku středních škol.
V této kategorii se stal vítězem Vilém Hofbauer z Pražské konzervatoře, posluchač profesora Jiřího Jaroňka.
Ve druhé kategorii (5. a 6. ročník konzervatoří a 1. ročník vysokých škol) zvítězil Jakub Halata z konzervatoře v Ostravě,
kde studuje u profesora Jiřího Tesaříka.
Ve 3. kategorii (2. a vyšší ročník vysokých škol) získal 1. cenu Tomáš Topenčík, posluchač ze třídy docenta Jana Brody (JAMU Brno).
Asociace trumpetistů České republiky věnovala cenu pro nejúspěšnějšího českého účastníka soutěže.
Protože vítězové 1. a 2. kategorie získali stejný počet bodů, byla cena AT ČR rovným dílem rozdělena mezi Viléma Hofbauera
a Jakuba Halatu. Tito talentovaní trumpetisté se také podělili o titul absolutního vítěze soutěže.

Podrobnější informace o průběhu a historii soutěže naleznete na www.zestebrno.cz

 

Vilém Hofbauer Brno 2015
Vilém Hofbauer

 

Jakub Halata Brno 2015
Jakub Halata

 

Jakub Doležal Brno 2015
Jakub Doležal