MiniTrumpet 2019

Vážení kolegové,

Asociace trumpetistů ČR ve spolupráci s Vilmou Petrusovou a ZUŠ Vadima Petrova pořádá dne 9. listopadu 2019 1. ročník kurzů hry na trubku MiniTrumpet 2019. 

 

Pozvaní pedagogové:   prof. Vladimír Rejlek, Jan Hasenöhrl  a  doc. Mgr. Jaroslav Rouček, Ph.D.

Kurzy jsou zaměřeny pro žáky ZUŠ, hudebních gymnázií a prvních ročníků konzervatoře.
Horní věková hranice je 16 let.

První ročník těchto kurzů se uskuteční 9.11.2019 v ZUŠ Vadima Petrova, Dunická3136/1, Praha 4 - Spořilov.

Kontaktní email: reditel@zusvpetrova.cz, tel. +420 602 350 424

Uzávěrka přihlášek:   21.10.2019

Maximální počet aktivních účastníku je 15.

Aktivní účastník si přinese svůj běžný repertoár a přednesovou skladbu s klavírním doprovodem.

Další přihlášení budou evidováni jako náhradníci a pasivní účastníci s přístupen do jednotlivých hodin pedagogů bez aktivního hraní.

Cena kurzů: 400,- aktivní účastník, 150,- (pasivní účastník, náhradník).
Doprovod nezletilé osoby, která se kurzů účastní, účastnický poplatek neplatí.

Kurzovné zahrnuje individuální výuku u všech pozvaných pedagogů, soutěže, výstavy, účast na Koncertě účastníků a ansámblové hře, potvrzení o absolvování kurzů. V ceně kurzovného není zahrnuto stravné.  Podmínkou účasti na kurzech je doprovod dospělé osoby, která bude zodpovědná za nezletilou osobu po celou dobu konání kurzů.

způsob platby:

Platbu provádějte až po potvrzení přijeti – obdržíte e mailem

400,- Kč    aktivní účastník

nebo

150,- Kč     pasivní účastník či náhradník

poslat na č.ú. 43-9168170207/0100

do zprávy pro příjemce uvést jméno dítěte+miniTrumpet 2019