Gratulace

Dne 2. 7. 2023 oslavil významné životní jubileum 70. narozeniny prof. Vladimír Rejlek,
profesor Akademie múzických umění v Praze a dlouholetý člen orchestru Národního divadla v Praze.

Blahopřejeme a přejeme mnoho zdraví, štěstí, spokojenosti a nátisku do dalších let!